Telefonkiosken på plats den 11 juli 2013

Kioskens öde började i november 2010 då Falu kommun ej längre ville bekosta driften av kiosken.
Förslag från föreningen framhöll att kiosken borde kvarstå i sin prakt och nyttjas för exempelvis information. Pressen uppmärksammade detta i såväl tidningar som TV. Kommunen ändrade sig då och beslöt sig för att behålla kiosken. Ett halvår senare, våren

Leveransen är klar!
Leveransen är klar!

2011, var den plötsligt borta. Skrotad!
Efter föreningens sökande av lämpligt renoveringsobjekt hittades en kiosk i Stockholm varvid Vår förenings styrelse beslutade att införskaffa kiosken för att pryda Hälsingtorget.

Hösten 2012 transporterades kiosken från Stockholm till Lugnetgymnasiet i Falun av ordföranden och sekreteraren.
Falu Kommun stod för kostnaden av förvärvet. (20 000 kr).

Kiosken äntligen på plats
Kiosken äntligen på plats

Renoveringsarbetet med målning har genomförts av elever vid Lugnetgymnasiets måleriutbildning under ledning av Peter Norell. Nya dörrar har tillverkats av Hans Nyström. Snickeriarbeten har också gjorts av Göran Mattson.
Erfordeliga smidesarbeten har utförts av Bob Thunell.
Monteringsarbeten och efterarbeten av ordf och sekreteraren.
Transporter, diverse materiel har bekostats av föreningen.

Efter diskussion med Trafik och Fritid kom även byggnadslov till stånd.

Torsdagen den 11 juli kl 0730, en underbar sommarmorgon, levererade ordföranden kiosken till Hälsingtorget där NCC en timme senare hade fått kiosken på plats. Media var på plats

Händelsen uppmårksammades av media
Händelsen uppmårksammades av media

även denna gång!

Under sensommaren kommer en officiell invigning av enkel form att ske.
I kiosken kommer finnas information om Hälsingtorget och om evenemang av olika slag i stadskärnan.

Kiosken ägs av kommunen och förvaltas av kulturnämnden.

Ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat vår förening i detta ärende!

Jan-Ola Nyström
Ordf