Moriska gården, Grand hotell

Många, framför allt äldre, falubor undrar vad som ska hända med den vackra ljusgården på Grand Hotell i Falun, den så kallade Moriska gården. Lokalen används sedan lång tid tillbaka endast sporadiskt och förfaller så sakteliga på grund av bristande underhåll och skötsel. Skador har dessutom kunnat skönjas på Jerk Werkmästers storslagna väggmålningar.

För att få klarhet i saken har föreningen kontaktat hotelloperatören First Hotel Grand i Falun.

Hotelldirektören meddelar att First Hotel hyr lokalerna av ägarkoncernens fastighetsbolag Host för att driva hotellverksamheten. Fastighetsbolaget, som agerar ägare av huset, samarbetar nu med Länsstyrelsen Dalarna för att utarbeta en plan för att pietetsfullt renovera och iståndsätta den gamla dans- och festlokalen.

Sådan renovering har relativt nyligen genomförts i festlokalerna en trappa upp i huset, påpekar han.

Det är emellertid osäkert när en renovering av Moriska gården kan komma till stånd. Först måste ett av Länsstyrelsen godkänt förslag föreligga och sedan ska projektering och upphandling genomföras och sist, men inte minst, måste renoveringskostnaden vara ekonomiskt acceptabel både för fastighetsägaren och operatören.

Sannolikt kommer det att dröja 3 – 5 år innan en renovering är genomförd.