Musikafton i Dalasalen vid Dalregementet

Publikhav
Publikhav (foto Jan Rune)

”Svenska arméns stora tapto” avslutade årets musikafton i Dalasalen den 7 nov.
Konserten innehöll en blandad repertoar som uppskattades av den stora publiken
som före konserten tog tillfället i akt och startade med ärtsoppa.
Svenska marscher blandades med utländska från bl a Irland och USA. Filmmusik från ”Pirat of the

Publiken inledde kvällen med ärtsoppa (Foto Jan Rune)
Publiken inledde kvällen med ärtsoppa (Foto Jan Rune)

Caribian”, ”Colonel Boogie” (där publiken tilläts vissla) och många andra. ”Halleluja”, Israels segrande bidrag från melodifestivalen. Ett stycke av Leroy Anderson framfördes också.
Hemvärnets Musikkår Borlänge, 50 man stark, leddes av Tomas Hellström.
Kunglig Dalregementets

Stig-Erik Fahlström tilldelas Kamratföreningens förtjänstplakett för sitt arbete som Kårchef under många år (Foto J-O Nyström)
Stig-Erik Fahlström tilldelas Kamratföreningens förtjänstplakett för sitt arbete som
Kårchef under många år (Foto J-O Nyström)

Kamratförening och Föreningen Kultur och Miljö i Falun
arrangerade musikaftonen med Jan-Ola Nyström som presentatör.
Under kvällen utdelade Bjarne Harrung, Kamratföreningens ordförande, Kamratföreningens förtjänstplakett till: Tomas Hellström, Stig-Erik Fahlström (kårchef), Rolf Hellström (föreningens sekreterare), Lennart Franzén för arbete med boken om Dalregementets musikkår. Fahlström erhöll även Hemvärnets medalj av Göran Wikner.

Arméns stora tapto framfördes under ledning av hemvärnstrumslagaren Eva Hellström.