Bergslagssalongerna 3 och 4 december

Trappräcket gjort av skrot från Domnarvet
Trappräcket gjort av skrot från Domnarvet

På grund av det stora intresset genomfördes två visningar, den 3:e och den 4:e december, med 30 medlemmar vid varje tillfälle. Ingrid Olsson, tidigare anställd vid StoraEnso berättade om bolagets historia och om Bergslagssalongerna.

Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag är som bekant ett av världens äldsta företag med anor från medeltiden. All verksamhet fanns från början vid gruvan. Det gamla huvudkontoret ligger fortfarande kvar, men har flyttats ett stycke bort från Stora stöten på grund av rasrisken. Där fanns dessutom ett regemente och ett sjukhus som också tillhörde företagets verksamhet.

Vår egen kassör bredvid Ljungbergs porträtt
Vår egen kassör bredvid Ljungbergs porträtt

I början av 1700-talet började man bli trångbodd. År 1716 köptes nuvarande fastighet i centrum, av bergmästare Anders Schwab och man flyttade in i befintliga timmerhus. År 1761 drabbades staden av en förödande brand. Bolaget byggde ett nytt kontor som stod klart 1766. Det bestod av kontorsrum, sammanträdesrum och laboratorier. Byggnaden har ändrats många gånger sedan dess. Översta våningen tillkom 1904.

Efter den inledande genomgången började visningen av lokalerna. Vi stannade vid det berömda trappräcket av smidesjärn från 1956. Det är 36 meter långt och innehåller alla verksamheter som har förekommit i bolaget. Räcket är gjort av skrot från Domnarvet.

I Lilla styrelserummet hänger porträtt av några bemärkta personer som verkat inom bolaget. Erik Johan Ljungberg har kanske betytt mest av alla för företagets utveckling. Han handplockades av Marcus Wallenberg (d.ä.) och var verkställande direktör under åren 1875 – 1913. Ljungberg var industriman och låg bakom utvecklingen av bland annat Kvarnsveden, Domnarvet och Skutskär. Han var intresserad av sociala frågor och verkade för arbetarnas väl genom att etablera sjukvårdsinrättningar och skolor. Porträttet är målat av Anders Zorn. Även släkten Wallenberg har haft ett stort inflytande över verksamheten och många av dem finns avporträtterade i lilla styrelserummet.

Samling i lilla magasinet
Samling i lilla magasinet

Flera av salarna i Bergslagssalongerna har från början använts som magasin. Under 1600-talet var Falun rikets näst största stad med 6 000 invånare. Dödligheten bland gruvarbetarna var hög och det fanns alltså gott om änkor. En speciell förordning gav änkorna rätt att försörja sig genom att brygga och sälja öl. Det fanns alltså även gott om krogar. För att stävja fylleriet beslutade bolaget att betala gruvarbetarlönerna i natura i stället för kontanter. En del av kontorsbyggnaden användes därför för magasinering av livsmedel. Senare användes magasinen som probersalar (laboratorier).

I lilla magasinssalen finns schablonmålade tapeter med gammalt mönster. På väggarna hänger porträtt av medlemmar i Bergskollegiet, som var kungens tillsyningsmän. Ett imponerande kassaskåp på 400 kg i ädelträ pryder rummet. Dessutom finns en vacker ljuskrona, samma som finns avbildad på en målning av Per Hillström vid Gustav III:s besök i Falun.

Bolaget påbörjade konstsamlingen i samband med Karl X:s besök i Falun. Man lät göra kopior av tidigare porträtt av alla Wasakungarna. Alla kungar utom Karl XII och Sigismund har för övrigt besökt Falu Gruva.

 

Imponerande takkrona av Böhmisk kristall
Imponerande takkrona av Böhmisk kristall

Även Stora salen var magasinssal från början. Den har senare använts som samlingssal vid bolagsstämmor och som festsal vid baler och banketter. Salen totalrenoverades 1857. I taket hänger utsökta ljuskronor av Böhmisk kristall. På väggarna hänger porträtt av kungar och medlemmar av Bergskollegiet.

Slutligen fick vi en visning av Bernadotterummet. Som namnet antyder finns där porträtt av medlemmar av vårt nuvarande kungahus. Berömdast är väl Zorns mästerliga målning av Gustav V.
Han målade den på uppdrag av hovet men den föll inte i smaken så Zorn fick behålla den. Så småningom sålde han den till Stora Kopparberg för 20 000 kr.

Stora Kopparberg är ett anrikt företag med en intressant historia. Mycket finns sparat i Bergslagssalongerna. Vi hoppas att de kommer att den bevaras och vårdas och att det även i framtiden kan finnas någon kunnig och engagerad person, som på samma sätt som Ingrid kan berätta om bolagets historia.