Dalregementets museum

Ordförande pekar med hela handen
Ordförande pekar med hela handen

Ett trettiotal medlemmar mötte upp vid visningen av Dalregementets museum. Jan-Ola gav en kunnig, intressant och kåserande redogörelse för museets tillblivelse och innehåll. Dalregementet har gamla anor. Den äldsta tiden fram till början av 1900-talet finns bevarad på museet i Rommehed. Regementet i Falun uppfördes på anmärkningsvärd kort tid, mellan åren 1903-06, med traditionella bataljons-kaserner.
Museet är inrett i två våningar. Vi började i markplanet som visar 1900-talet till och med beredskapstiden. Där finns allehanda gamla vapen, fordon, persedlar och prylar av vilka somliga till och med har använts i modern tid.

Några av deltagare med åldern inne, hade till exempel använt automatgevär. även textilierna var av högsta klass och imponerade i synnerhet på oss damer.

Dalregementet har alltid varit framgångsrikt vid regementsmästerkap och idrottstävlingar. Vi kunde alltså beskåda en imponerande trofésamling. Det som inte fick plats på museet kan beskådas på Officersmässen.

1006-2
Tavla från beredskapstiden

I källaren visas utrustning från efterkrigstiden. Många herrar log igenkännande åt k-pisten, snuskburken och den gamla kära cykeln som kunde lastas så tungt och hade så mjuka breda däck. Själv kände jag igen jeepen med de grova hjulen och en hög mast. Jag har nämligen besökt Regementets dag i Grycksbo någon gång på 90-talet, när min son gjorde lumpen, för att informera mig om en verksamhet som enligt vissas utsago förvandlar män till pojkar.

Museét har samlat ihop en tämligen komplett uppsättning material. Dock saknas fortfarande ett par gymnastiksor av smärting med platt och hård gummisula. Om någon kan hjälpa till med ett par sådana ombedes vederbörande kontakta museét.

Kaffe på mässen
Kaffe på mässen

Efter visningen drack vi kaffe på officersmässen, som är mycket smakfullt och vackert inredd med spegeldörrar, parkettgolv, målningar och vackra möbler. Ett besök på Dalregementets museéum rekommenderas varmt för dem som inte hade möjlighet att deltaga.