ÅÅÅ !!!

Busstrafiken försvinner på Östra Hamngatan vilket skapar utrymme för att göra området attraktivare eftersom gatan då kommer att bli mycket smalare.
Kommunens innevånare har uppmanats att komma med idéer och förslag. Området gäller Klabbron-Falubron, Hälsingtorget och delar av Falugatan
Här kan du läsa om föreningens förslag.

pdf