Dalarnas Museum, Senaste nytt om Fet-Mats

Prof. Bo G Jansson och Anna Hagland från Dalarnas Museum
Prof. Bo G Jansson och Anna Hagland från Dalarnas Museum
Alla torde vi väl känna till historien om Fet-Mats Israelsson, gruvdrängen som omkom i Falu Gruva, konserverades av vitriolvatten och återfanns 40 år efter sin död år 1719.

Professor Bo G Jansson har fördjupat sig i ämnet och presenterade nya rön vid en medryckande och intressant föreläsning, som anordnats i samarbete med Dalarnas Museum. Fenomenet Fet-Mats väckte stor internationell uppmärksamhet redan på 1700-talet och vetenskapliga avhandlingar författades bland annat på latin. Den svenska förlagan har nyligen återfunnits och den har tillfört nya kunskaper. I samband med att Falun blev ett världsarv har Fet-Mats öde fått en renässans. Googlar man på Fet-Mats så får man många träffar! Bland annat finns en nyutkommen bok ”Strindberg och stjärnan” av Jan Vallentin, som behandlar temat om tiden och åldrandet.

Professor Jansson fick en varm applåd och tackades av Anna Hagland från
Dalarnas Museum och Jan-Ola Nyström från föreningen Kultur och Miljö.