Korsnäs sågverks historia 20 februari

Tommy Broberg
Tommy Broberg

Det var många av föreningens medlemmar som var intresserade av Korsnäs historia. 55 personer hade anmält sig.  Vi bänkade oss i stora rummet och föredraget kunde börja.
Tommy Broberg (ordförande i Korsnäs historiska forskargrupp) berättade med stor detaljkunskap om stadsdelen Korsnäs och dess sågverksindustri. Vi kunde se framför oss hur det sett ut under den betydelsefulla sågverksepoken, med de många sågarna längs stranden ut mot Skutudden. Vi fick också en intressant beskrivning av levnadsvillkoren från tiden.

Hela området från Slussen ut till Korsnäs var kantat med industrier med varierande verksamheter.
Där fanns bland annat en masugn för järnframställning. Första hyttan är daterad till 1359. Området bestod av mycket sankmark och man fyllde upp med slagg för att få bärighet. Det har gått åt mycket slagg.
140220-1Korsnäs sågverk bildades 1855. Det låg mellan Hosjö och Hälsinggården. För att kunna transportera sågat virke till kusten investerade sågverken i området  i en järnväg till Gävle år 1859. Det är en av de första i landet. Allt virke från Korsnäs sågverk gick på export, bland annat till Sydafrika. Man hade egna försäljningskanaler mer eller mindre över hela världen.

Kaffe med bulle och kaka avnjuts.
Kaffe med bulle och kaka avnjuts.

Timret till Korsnäs sågverk kom uteslutande från Dalälven. Flottleden var, när sågverket grundades, bara utbyggd till Gustafs.  Sågverken på Hosjösidan – Näs och Carlfors fick sitt timmer via flottleder från norr genom Svärdsjö. Senare byggdes flottleden i Dalälven ut och det blev möjligt att flotta timmer ut till kusten. Korsnäs sågverk flyttades på grund av detta till Gävle år 1899,  en av Sveriges största industriflytter någonsin.  Som mest jobbade över 1000 personer för Korsnäs.
1870 började Korsnäs köpa upp egna skogar och inledde ett samarbete med Stora Kopparberg och Hofors sågverks AB om avverkningar i en köparkartell. Många var brukspatronerna under storhetstiden och därför finna många herrgårdar och bergsmansgårdar i området, bland annat Rottneby, Humlebacken och Hälsinggården. 1945 blev Humlebacken semesterhem åt bolagets anställda.

Samtal med vacker bakgrund
Samtal med vacker bakgrund

Många sågar låg längs Runn och man tillverkade olika produkter och dimensioner. Man specialiserade sig med andra ord. Wallmansågen till exempel startade 1898 vid Slussen. Tiskensågen låg där Bergnils ligger idag.

Sågverksbränder var vanliga. Då var det bra att det fanns andra sågar i området, som snabbt kunde ta över produktionen.
Det fanns motsättningar mellan Hosjö och Korsnäs, mellan Näs och Hosjö, mellan Korsnäs och Näs  och så vidare. Det gällde att hålla sig på sin sida om gränsen. Det var viktigt vilken skola man tillhörde. Också butikerna var många. Det fanns många banker, postkontor, apotek, mjölkaffärer, bagerier och skomakare. På den tiden köpte man inte nya skor stup i kvarten, utan man lagade det man hade. Korsnäs var på den tiden en typisk bruksort.
Under kaffepausen efter anförandet kunde vi diskutera vad som sagts och många kunde återuppliva gamla minnen. Därefter visade Tommy ett urval från Korsnäs bildarkiv. Endast en bråkdel av innehållet visades. Den som vill se mer kan besöka bildarkivet i Korsnäs. Det är öppet på tisdagar mellan kl 15-18. Man behöver inte vara medlem. Alla är välkomna. Forskningsteamet har ett eget litet vitt hus vid strömmen i Korsnäs. Där finns runt 40 pärmar med 5000 bilder som är dokumenterade med namn och plats. Huset är också en samlingsplats för Korsnäsbygden och väggarna är fulla av konst med motiv från  Korsnäs.
Det är så härligt med kunskap.

Ordförande tackade Tommy Berggren och hans tre kollegor från Korsnäs historiska forskargrupp för en intressant föredragning.