Årsmöte den 13 mars

Årsmötet börjar
Årsmötet börjar

Med  glada miner och härliga hälsningar på varandra samlades medlemmarna till årsmötet. Vid entrén stod Lena och delade ut lotter för senare spännande dragning.

När alla ca femtio medlemmar hade bänkat sig började årsmötet och det flöt på enligt föredragningalistan. Några förändringar i styrelsesammansättningen gjordes inte, vilket visar att medlemmarna har förtroende för styrelsens arbete. Henrik Permalm invaldes som revisor och som revisorssuppleant valdes Mats Hiertner

Hans Bergensund och Margareta Granbom avtackas för ett gott arbete i många år
Hans Bergensund och Margareta Granbom avtackas för ett gott arbete i många år

Från valberedningen avgick Hans Bergensund och Margareta Granbom och istället blev Per Gilén och Carl-Owe Carlsson nya namn. Hans och Margareta har gjort ett fint arbete under många år och avtackades av ordföranden.

Ett ärende under övriga frågor kom upp. Lennart Franzén hade lämnat in en motion till mötet angående borttagande av den flådda hästen istället för ett A  i kommunlogotypen. Kunde föreningens styrelse engagera sig?  Närvarande tillstyrkte motionen med ett rungande JA.   Om detta går att läsa på vår hemsida under fliken ”rapporter”

Örjan Hamrin som vi alla känner
Örjan Hamrin som vi alla känner

Efter mötets avslutande  visade Örjan Hamrin gamla filmer från Falun som inte tidigare visats.  Den första filmen var gjord av Ragnar Johnsson redean 1939. Den innehåller  intressanta vyer från Falun och intressanta byggnader.  Ragnar hade också gjort en hel del reklamfilmer som  var riktigt roliga att se. De gav en god bild av både verksamheter och människor i  Falun på 30-talet. Vi fick bland annat se filmer från    -Sparbanken   -Sportdepån   -Hammars konditori   -Carl Westlings herrekipering – kappaffär   -Wiklunds glas   -Dalarnas försäkringsbolag   -Falu ångbryggeri  (första bryggeri som gjorde dryck med kolsyra, började redan på 1700-talet)   -Elverket.     Filmerna var olika långa beroende på hur mycket pengar företagen var villiga att lägga på reklamfilm.

Den andra filmen var från 1947 av Sven Nilsson, också den mycket intressant. Tillsammans med Örjans kunniga ledning fick allt ytterligare en  dimension.
Stort tack till Örjan

"Efterfesten" med räksmörgås och samtal
”Efterfesten” med räksmörgås och samtal

Därefter intog vi räksmörgås, dryck, kaffe och kaka i salongerna och utlottningen kunde ta sin början. Eric Uhrbom lottade ut sex stycken böcker som handlade om Faluns industrihistoria. Böckerna var skänkta av Arkivcentrum i Dalarna (som i dagarna har blivit utnämnt till årets arkiv) Vi tackar Ulf Engqvist för böckerna.

Det var en härlig stämning under hela kvällen och så småningom  började vi droppa av för hemgång.

PS

Protokollet finns här  ===>Årsmötesprotokoll 2014