Dalasalen, ärter och punsch

Tomas Hellström framför Hemvärnets musikkår
Tomas Hellström framför Hemvärnets musikkår
Kungl.Dalregementets Kamratförening har sedan slutet av 1970-talet arrangerat musikaftnar med olika kårer och solister, och sedan ett antal år har detta varit ett samarrangemang med Kultur och Miljö. “ärter, punsch och kvällskonsert” i Dalasalen samlade 150 besökare.

Hemvärnets musikkår Borlänge under ledning av Tomas Hellström bjöd på en konsert med blandat innehåll från spelningar och konserter de genomfört under året. Den stora kåren, ett 40-tal musiker, har haft en mycket god rekryteringvarför alla åldrar representeras. Marscher, musicals, psalmer och populärmusik – allt fanns på programmet.

En mycket nöjd publik (fler än förra året) lämnade Dalasalen efter ärtsoppa, kaffe och musikunderhållning.