Om den flådda faluhästen

På årsmötet 2014 inkom en motion från Lennart Franzén angående köttfärshästen som vi nu har i kommunens logotype. Hästen är i stället för A:et i namnet FALUN vilket gör att staden numera heter F LUN. Lennart föreslog att föreningen skulle engagera sig och vårt förslag till kommunen kan du läsa här…

===> Skrivelsen till kommunen