Studiebesök på Arkivcentrum

Vi var 23 stycken som guidades av Ingrid Neil i fräscha lokaler, forskar-samt föreläsningssal, innan vi kom in i arkivet. Alla dessa pärmar från golv till tak med handlingar från bl a Stora Ensos arkiv med a 18.000 hyllmeter, ca 50.000 kartor/ ritningar samt ca 100 filmtitlar från år 1347 tiill nutid. De äldsta handlingarna rör Falu gruva och dess sidoverksamheter. Här finns järngruve- och järnbruksarkiv, sågverkshantering, flottning, massa- och papperstillverkning, skogskötsel, kraftproduktion, bostäder, utbildning, sjukvård mm.

Det historika arkivet ägs av Riksarkivet som deponerar det hos Arkivcentrum. Förutom Falu kommuns handlingar innehåller arkivet material från Falu stad, kommunerna Kopparberg, Aspeboda, Vika Svärdsjö, Sundborn, Bjursås och Enviken. Därutöver finns ett mindre antal enskilda arkiv. Tillsammans utför det ca 3.500 hyllmeter. Faluns äldsta handlingar, magistrat och rådhusrätt (1608-1963) samt Falu högre allmänna läroverk (1643-1963) förvaras i Uppsala landsarkiv. 500 hyllmeter med tyngdpunkt på historia, främst näringslivs-och teknikhistoria.Vidare Dalarnas folkrörelsearkiv, foton, fanor och föremål från drygt 3.700 föreningar samt ett 70-tal personarkiv.

I referensbibliotektet finns minnesskrifter, jubileumsböcker, biografier, ideologisk litteratur, folkrörelsesångböcker,avhandlingar och betygsuppsaters samt lokalhistoriska skrifter. Arkivcentrum i Dalarna är en ekonomisk förening som bildades 2006 på initiativ av Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Landstinget Dalarna, Falu kommun, Stiftelsen Kopparberget, Dalarnas folkrörelsearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala och Stora Enso AB.

  • Startade den 1 januari 2007.
  • öppet för alla
  • öppettider vardagar 9.00-16.00
  • Adress Stortallsvägen 4, (Tallenområdet vid riksväg 50)
  • www.arkivcentrumdalarna.se

Att det var ett omtyckt studiebesök bevisades genom att besökarna dröjde sig kvar i lokalen och hade många frågor.

Ann-Charlotte Dahlberg