Falu Energi och Vatten

Vd Bengt Gustavsson informerar om verksamheten
Vd Bengt Gustavsson informerar om verksamheten

El, värme och vatten och sophämtning är något vi tar för givet.
Den 30 mars fick vi veta mer om hur det fungerar.Vd Bengt Gustavsson berättade om verksamheten vid Falu Energi och Vatten, kommunens största bolag med en omsättningen på 630 mkr per år.

Den viktigaste ocm mest vinstgivande verksamhetsgrenen är produktion av elektricitet. Värmeverket använder enbart biobränslen, c:a 1 bil per timme dygnet runt. c:a 30 % av energin blir elektricitet och resten överskottsvärme som distribueras i kommunens fjärrvärmenät. Bolaget försörjer c:a 20 000 bostäder med el och c:a 12 500 med fjärrvärme. Dessutom produceras kyla ur spillvärmen i första hand till butiks- och kontorslokaler sommartid.

Vi fick också veta att sophanteringen har utvecklats och förbättrats. 42 000 ton sopor hanteras under ett år. Hela 98 % av volymen återvinns och lämnar ett överskott på c:a 10 milj kronor.

Vidare ansvarar bolaget för kommunens vattenförsörjning. Det går åt 4,5 milj kubikmeter vilket motsvarar volymen av Stora Stöten! år 2014 skall kommunen överge ytvattentäkten från Rogsjön och i stället hämta vatten från Lennheden.

Efter en fikapaus blev vi guidade runt i anläggningen av Mazdak Haghanipour och Johan Anell.
Hela gruppen var mäkta imponerad av anläggningens storlek och att den är så välskött och ren. Detta är något som alla kommuninnevånare kan känna stolthet över! Vi kom inte därifrån förrän klockan närmade sig 22.00, förundrade och kunnigare.

Vi tackar Falu Energi och Vatten för den intressanta informationen.