På gång i Falun- aktuella byggnadsprojekt

Stadsarkitekten  Per Grundström
Stadsarkitekten
Per Grundström

Per Grundström,stadsarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret i Falu kommun berättade om aktuella och planerade byggnadsprojekt. De största pågående projekten är

  • Tillbyggnanden av lasarettet. (Mer om detta finns under fliken Gräver i Falun)
  • Återuppbyggnaden av Egnellska huset, som kommer att slutföras inom kort

Bostäder Glädjande nog är inflyttningen till Falun stor och därmed behovet av nya bostäder. Målet för nyproduktion inom kommunen är c:a 50 lägenheter och 50-60 villor per år. Aktuella projekt är Galgberget där Skanska bygger bostadsrätter med konceptet ”Boklok” och där Kopparstaden bygger c:a 40 lägenheter.

Dessutom bygger det privata företaget Gruvstaden parhus och villor. I nästa etapp kommer Lilla Källviken att bebyggas med bostäder inom 3 – 5 år.
Vidare bygger Kopparstaden fyra sjuvåningshus vid Norra järnvägsgatan.

Högskolebiblioteket
Högskolebiblioteket

Handel Utbyggnad av ett nytt handelscentrum för sällanköpsvaror har påbörjats mellan regementsområdet och ICA Maxi. Det beräknas vara klart om ett år. Bland annat kommer Granngården, ÖB, Jysk och Rusta att öppna där.

Lugnet Inom en nära framtid planerar Elsborgskyrkan (fd Lugnetgymnasiet) att bygga en samlingslokal med c:a 500 sittplatser som kan användas både för sakrala och profana ändamål.

Högskoleområdet Här planeras ett högskolebibliotek. En arkitekttävling har utlysts. Ett av förslagen syns på bilden till höger. Det har än så länge ganska diffusa former.

Kvarteren Västra Falun och Teatern (fd OK-macken längs Gruvgatan)Kommer förmodligen att bebyggas med bostäder genom Kopparstaden och HSB.
I samband med detta kan även Gruvgatan komma att förändras och snyggas till med planteringar.

Nytt resecentrum
Nytt resecentrum

Slutligen diskuterades ett förslag till nytt Resecentrum. Motivet för att bygga ett sådant är att vardagsresandet med allmänna kommunikationer skall stimuleras. Järnvägsstationen har hamnat i periferin och är avskuren från Centrum av Korsnäsvägen och järnvägen. Detaljplanerna för genomförande och finansiering är ännu inte fastlagda. Eventuellt kommer en projektlokal att upprättas där allmännheten kan ta del av projektets utveckling.

En stor grupp hade samlats för att ta del av den intressanta föredragningen. Den ledde till en livlig debatt och Per Grundström besvarade många frågor från intresserade åhörare.

Mötet avslutades med kaffe och kanelbulle i den trivsamma miljön.