Musikafton i Dalasalen

1103
Här blåser man
för välljud!

Den årligen återkommande kvällskonserten i Dalasalen samlade 150 personer som före konserten erbjöds ärtsoppa.
Under ledning av Tomas Hellström framförde Hemvärnets musikkår Borlänge välljudande musik från en mycket blandad repertoar. Naturligtvis framfördes många marscher till publikens glädje. Musikkåren bestod denna kväll av 45 musiker, och med en allt lägre medelålder!
Dessa musikaftnar i höstmörkret med hemvärnsmusikkårer på estraden, och som genomförts sedan 1981 kunde denna kväll fira ett 30-årsjubileum och Jan-Ola har under alla år varit sammanhållande.
Samarrangören, Kunglig Dalregementets Kamratförening som bildades 1936 firar i år 75 år.
Publiken tackade med varma applåder och dirigenten tackades med blommor.