Visning av Bergalid

Bergalids salar beskådas
Bergalids salar
beskådas

Ett 45-tal medlemmar hade anmält sig till Erik Uhrbom för besöket vid Bergalid onsdagen den 8 februari 2012.

Ehrling Sjöberg, som tidigare varit ledamot av vår förenings styrelse, hälsade oss välkomna i den magnifika hallen. Stora delar av husets nordöstra dels övre våning hade erhållit stora skador och underliggande våningar tagit stryk av vattenbegjutningen vid släckningsarbetet.
Ehrling, som deltagit från branddagen i juli 2010 till dess lokalerna kunde tas i bruk hösten2011, berättade ingående och engagerat hur han och skickliga hantverkare från Falun lyckats rädda inventarier och återskapa detaljer i inredningen.Ehrling i berättartagenEfter inledningen tog vi trappan till övervåningen och visades de delar av huset som från början varit Erik Johan Ljungbergs bostad.
Kaffe och bröd erbjöds i spegelsalen efter att arbetsrum matsal och salonger på nedre våningen visats. Ehrling fortsatte att informera under kaffedrickandet, bl. a om arbetet att söka rätt motiv med blommönster till tapeten som nu pryder salongen.
Ordföranden tackade Ehrling för kvällens utförliga och drygt 2 timmar långa beskrivning av den drygt 110-åriga byggnadens pietetsfulla renovering och de nöjda besökarna kunde maka sig hemåt i den inte alltför besvärande kylan.Noterat av Jan-Ola Nyström