Tingsrätten i Falun

0403-2
Lars-Erik Bergström
bakom skranket

Vi var 30 stycken (fullbokat) som hade samlats utanför Tingsrättens huvudentré. Våren som börjat så lovande hade kommit av sig och vädret bestod av en bitande vind och strålande solsken. Detta gjorde att många av oss drog sig till solens värmande strålar. När porten slogs upp tog lagman Lars-Erik Bergström varmt emot oss.
Den nya byggnaden stod färdig för inflyttning 2004. 47 personer har sin anställning där.

Det är 11 domare, 11 notarier (jurister under utbildning) samt administration. I samma byggnad huserar också Förvaltningsrätten, därav namnet Domstolarna.

Vi började i en den stora vänthallen som också är själva hjärtat i byggnaden. Här finns bl. a. reception, vaktmästeri, sekretariat. Dessa utför ett viktigt arbete genom att planera alla förhandlingar, skicka ut kallelser och visa besökare till rätta i lokalerna. Här finns också separata rum för vittnesstöd. Brottsofferjouren har också ett rum här.
På andra våningen finns 12 förhandlingsrum av varierande storlek och där pågår förhandlingar i minst hälften av dessa samtidigt. Det finns mindre rum som fungerar som förberedelserum eller för mindre tvister där mycket kan lösas genom samtal. Några mellanstora rum finns också, där mer komplicerade frågor behandlas. Dessutom finns en stor förhandlingssal som också fungerar som säkerhetssal. Där är säkerheten så rigorös som bara möjligt är. Den används vid grövre brottslighet.

Intresserade medlemmar  i ett av samtalsrummen
Intresserade medlemmar
i ett av samtalsrummen

Numera filmas alla förhandlingar och filmerna sparas tills dess att tiden för överklagande har passerat. Det går också att höra vittnen från annan ort genom videoupptagning, vilket underlättar för vittnen att ställa upp. Allmänheten är välkommen att bevittna alla förhandlingar med undantag av dem som förekommer bakom låsta dörrar.

Det var skönt att få en nyanserad och avdramatiserad bild av arbetet inom Tingsrätten. Lars-Erik berättade på ett lågmält och behagligt sätt om verksamheten. Det kändes bra. Man har ju fått den mesta kunskapen om rättsväsendet genom vår enorma deckarflora.
Vi fick också tillfälle att ställa frågor vilket ivrigt utnyttjades.

Ett stort varmt tack till Lars-Erik.