Visning av officersmässen 20 januari 2015

Matsalen
Matsalen
Stora klubbrummet
Stora klubbrummet

Vi besökare  hade bänkat oss. Föreningens ordförande Jan-Ola Nyström berättade om Dalregementets historia och om officersmässens tillkomst och inredning. Jan-Ola har tjänstgjort som officer vid Dalregementet under hela sin yrkesverksamma tid och har därför unika kunskaper om  ämnet.

Karamellan med KarlXII på väggen och Narva under hästens fötter
Karamellan med KarlXII på väggen och Narva under hästens fötter
Biblioteket
Biblioteket
Från underofficerarnas mäss
Från underofficerarnas mäss

Regementsbyggnaderna i Falun uppfördes  mellan 1901 och 1903.  Regementet låg då i utkanten av staden, omgivet av åkermark och skog. Officersmässen inrymdes i kanslihuset. Underofficerarna och underbefälen hade egna mässlokaler i andra byggnader. Officersmässen har bevarats tämligen intakt. Den är utformad i jugendstil och har kvar många ursprungliga inventarier. På kanslihusets översta våning fanns bostäder för officerare och husmor. På den gamla goda tiden serverades frukost, lunch och middag på mässen. Frukost och lunch kunde intas i fältuniform men till middagen skulle man bära antingen permissionsuniform eller kavaj och slips.

I matsalen finns en unik tapet. Den inköptes i Stockhom 1820 till Rommehed och  skildrar slaget vid Austerlitz. Tapeten togs ned i samband med en renovering och lades i ett förråd på Rommehed. Den återupptäcktes på 1930-talet, restaurerades av Stig Borglind och sattes upp i officersmässen. Tapeten är tämligen unik. Det lär finnas totalt sju exemplar på olika ställen i Europa, dock ingen så komplett och välbevarat som den på officersmässen i Falun.

Dalregementet lades ner år 2000. Riksantikvarieämbetet bestämde att 10 – 12 byggnader skall vara byggnadsminnen.  Området får inte heller förändras exteriört.

Efter en kaffepaus samlades vi i Stora klubbrummet. Där finns en flygel som har använts av bland annat Lars Roos. Han gjorde värnplikten vid Dalregementet men fick specialtjänstgöring för att inte behöva riskera att stuka sina fingrar på någon pansarvärnspjäs. Tur att det fanns förstånd inom förvarsmakten. Jan-Ola spelade för oss och det lät alldelens utmärkt!

Prins August
Prins August

I klubbrummet hänger bland annat målningar av alla kungligheter som någon gång har besökt regementet, både välkända och mindre kända. Prins August, till exempel fick liksom många andra kungligheter namnge ett lok. Han hade rykte om sig att inte vara särskilt smart. Därav uttrycket ”Dummare än tåget”.

Därefter besökte vi ”Karamellan” ett mindre rum som fått sitt namn efter en kiosk på Rommehed. Man kan gissa att här har intagits en del punsch. I rummet finns några sittgrupper samt några vitrinskåp med prissamlingar. Dessutom finns ett par vackra kommunionskärl i silver som har använts vid forna tiders korum (gudstjänster i fält).

Vidare till Underofficersmässen. Rummet inreddes 1983 med inventarier från den tidigare mässen beläget i marketenteriets övervåning.

Biljardrummet
Biljardrummet

I  Biljardrummet hänger porträtt på många regementschefer. Porträtten har bekostats av officerskåren och överlämnades i samband med avtackningen. De flesta är målade av David Tägtström.

Officersmässen används numera som festvåning. Som sådan fungerar den alldelens utmärkt med sina herrgårdsliknande salonger.

Så var vår rundvandring slut.    Visningen varade i tre timmar och dessa timmar gick väldigt fort.  Jag tror att vi lätt hade kunnat fylla tre timmar till.

En givande kväll och jag citerar en deltagare

-Jag kände mig lite duven och funderade på att stanna hemma. Vilken tur att jag följde med! 

 Vi tackade Jan-Ola med en varm applåd.