Arctic Paper i Grycksbo

Bruket
Bruket

En riktigt varm och härlig sommardag hade lockat 33 st till detta studiebesök

Kaj Johansson tog emot oss och önskade välkomna.
Besöket började med en genomgång av brukets historia, nuvarande status och framtida mål. Bruket har anor sedan 1740.

Idag jobbar man mycket med miljöfrågorna. Som exempel kan nämnas att man redan nu producerar en stor del av den egna energiförbrukningen från egen biobränslepanna. Massa, lera och andra insatsråvaror köps utifrån. Alla möjligheter att utnyttja returtransporter beaktas. Järnvägslösningen som man restaurerade för ett antal år sedan visade sig dock bli för dyr med omlastning i Borlänge. Nu går allt på bil direkt till utskeppningshamnarna. Försäljningen går mestadels utomlands (83%).

Kaj Johansson
Kaj Johansson

Affärsidén är att tillverka det bästa pappret för trycksaker. ännu så länge ligger man i framkant och det gäller att hålla den positionen. Bl a kan nämnas att ”den nakne kocken“ absolut skulle trycka sina kokböcker på papper från Grycksbo. Det är ju ingen idé att skapa konstverk om tryckunderlaget är undermåligt.
Efter genomgången blev det dags att göra en rundvandring. Nu fick vi se och uppleva vad Kaj hade talat om. Hela tillverkningsprocessen! Det blev en rundvandring på säkert 2 km. Vi gick genom svalka, djungelvärme, dofter och ljud. En dramatisk vandring där man förundrades över allt.

Man jobbar i 3-skift, alla dygn utom midsommar och jul-nyår. Då ses maskinparken över. Personalen jobbar i 10 dagar och är sedan ledig i 7. Jättebra tyckte en tillfrågad mor, som gladdes över all tid hon fick med barnen. Från att ha varit ca 1000 personer i början av 1960-talet är antalet nu nere i drygt 400. Samtidigt produceras mer papper. Teknikens under!

Samling vid "kajen"
Samling vid ”kajen”

Någon undrade om det tillverkades handgjort papper nu. Och på det var svaret att endast Karl-Erik och en tjej från Sollerön ägnade sig åt den tekniken. Nuvarande ägare är en norsk redare och huvudkontoret ligger i Warsawa

Vi tackar Kaj för att han tog sig tid med oss och gav oss värdefull information om verksamheten på en av kommunenes största arbetsplatser