Falu Högre Allmänna Läroverk

Mats Persson berättar
Mats Persson berättar

C:a 30 medlemmar mötte upp vid KRISTINESKOLAN. Förre kommunantikvarien Mats Persson tog täten och vi stegade upp för alla trappor till biblioteket högt uppe under takåsarna. Mats Persson berättade om bibliotekets historia och innehåll. Det inreddes i samband med läroverkets invigning 1866, men föll i glömska på 30-talet, efter flytten i samband med ombyggnaden. Innehållet kom huvudsakligen från Falu Gruva och från den gamla Trivialskolan.

Det användes som lärjungebibliotek fram till 1930-talet. Därefter företogs en omfattande gallring i samband med flytten.

I biblioteket
I biblioteket

Biblioteket innehåller idag bland annat volymer från Hjärtas och Dahlströms donationer. De värdefullaste har flyttats till säkrare ställen. Många volymer har ”försvunnit” Katalogisering har delvis genomförts med avstannat eftersom det saknas pengar.

Som kuriosa kan nämnas att det finns delar av en mumie från Thebe i biblioteket. De skänktes till skolan år 1908 av en tidigare elev Dr A Prag. Arkeologerna har försökt att fastställa dess kön, med folkhumorn har döpt den till KUNG FALAU.

"Kung Falau" vill gärna synas
”Kung Falau” vill gärna synas

Efter föredragningen i biblioteket samlades vi i Aulan. Där berättade Lennart Franzén om skolväsendets utveckling från 1620 till våra dagar. Den första skolan 1620 – 1653 hette Falu Pedagogicum.
Därefter byggdes Falu Trivialskola. Den låg bredvid Kristine Kyrka och användes 1653 – 1820. Den hade 5 salar och 125 elever, bland andra Johan Olov Wallin.

År 1820 invigdes Högre lärdom- och apologistiska skolan. Den låg på nuvarande Nordeas tomt.
År 1849 invigdes Elementarläroverket i Falun

Lennart Franzén berättar
Lennart Franzén berättar

År 1858 antogs en ny skolreform. Då inrättades Högre elementarskolan med rätt att utbilda studenter som fick tentera i Uppsala för inträde vid universitetet.

År 1866 invidges slutligen Kristineskolan. Byggnaden hade från början 2 våningar och ritades av Johan Fredrik Åhbom. Stilen var nyklassisistisk. Den befanns så småningom vara för liten och man beslutade därför år 1905 att bygga på en våning. Byggnadsstilen förändrades i samband med detta till Jugend. Arkitekt var Clas Bohman.

Falu Trivialskola närmast till vänster
Falu Trivialskola närmast till vänster

På 1930-talet blev det åter nödvändigt med större utrymmen. Man byggde då till en insitutionsbyggand med kemi och fysiksalar samt en gymnastiksal, allt i funkisstil. år 1949 blev åter kostymen för trång. Man tvingades då att använda filialer i skolans närhet. Slutligen flyttade skolan till Lugnet år 1983.

0924-5
I den vackra aulan
med Nanna-Lisa i förgrunden

Kristineskolan har haft en lång och skiftande historia. Glädjande nog används den fortfarande som skola. Fortfarande kan eleverna samlas i den den gamla aulan, i stort sett orörd, med sina vackra fönster och generösa ljusinsläpp.

Fortfarande kan man gå i de gamla kalkstenstrapporna som har fått gropar av oräkneliga fötter. Fortfarande kan man besöka det gamla delvis okatalogiserade biblioteket med dess hemlighetsfulla (och lite skrämmande) innehåll.