Styrelsen

Hej! Det är vi som är styrelsen

Jan-Ola Nyström
Jan-Ola Nyström
Ordförande
bild
Erik Uhrbom
Vice ordf.
bild
Christer Nyström
Sekreterare
stigb
Stig Back
Kassör
bild
Lena Andersson
Ledamot
bild
Ulf Löfwall
Ledamot
bild
Anna-Britt Jenssen Suppleant
bild
Ulla Berglund-Brasch suppleant
bild
Roland Lindberg
Suppleant
bild
Henrik Permalm
Webbredaktör