Styrelsen

Hej! Det är vi som är styrelsen

Jan-Ola Nyström
Jan-Ola Nyström
Ordförande
bild
Erik Uhrbom
Vice ordf.
bild
Christer Nyström
Sekreterare
stigb
Stig Back
Kassör
bild
Lena Andersson
Ledamot
bild
Rolf Englund
Klubbmästare
ulf engquist
Ulf Engquist
Ledamot
bild
Ulla Berglund-Brasch suppleant
bild
Roland Lindberg
Suppleant
bild
Anna-Britt Jenssen Suppleant
bild
Henrik Permalm
Webbredaktör