Program

Vårens program 2019

Programmet som pdf för utskrift ==> våren 2019 (reviderat)

Onsdag 13 mars
Föreningen Kultur och Miljö:s årsmöte
Särskild kallelse kommer att utsändas till samtliga medlemmar i februari

Onsdag 10 april kl 18 (Max 40 deltagare)
Lugnet, ett område i ständig utveckling
LUFAB:s (Lugnet i Falun AB) vd Liselotte Jonsson informerar om pågående projekt och utvecklingsidéer
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person.
Anmälan senast 5 april till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.com

Torsdag 25 april kl 16 ( Max 25 deltagare) OBS! Ändrad programpunkt
Dalarnas Trafikövningsplats / Säker Trafik Dalarna AB
Vi får nyttig och spännande information om bilkörning och säkerhet.
Plats: Västermalmsvägen 16 – 18. Kaffe och bröd serveras.
Meddela behov av samåkning vid anmälan!
Anmälan senast 23 april till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.com

Onsdag 8 maj kl 14 (Max 40 deltagare)
Visning av Falu Energi och Vattens kraftvärmeverk på Ingarvet
Produktionschef Lars Rydén informerar och visar anläggningen. FEV bjuder på kaffe med tbh.
Samling vid kraftvärmeverket, Slaggvarpsvägen 3 (där bussarna kör in)
Meddela behov av samåkning vid anmälan!
Anmälan senast 3 maj till Stig Back tel/sms 070-5253085, e-mail stig@icq.se

Måndag 17 juni kl 16 (Max 40 deltagare)
Utflykt till Arvid Backlundgården i Svärdsjö
Vi guidas i ett ”Konstnärshem i Kyrkbyn” och får se bostaden, ateljén och den vackra omgivningen.
Avgift 80 kr/person för guidning/ information samt kaffe och bulle.
Meddela behov av samåkning vid anmälan!
Anmälan senast 13 juni till Ulla Berglund-Brasch tel/sms 070-2953044, e-mail ulla.brasch@falubo.se

Lämna gärna egna förslag till höstens program 2019 på info@kulturochmiljoifalun.se

Du kan läsa om tidigare program under Återblick på menyn

Till dig som är eller vill bli medlem:
Medlemsavgiften 2019 är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
Betala till  bankgiro 416-7979 senast 31 jan 2019

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen

Vår e-postadress är
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen e-postadress