Program

 

Du kan läsa om tidigare program genom att klicka på fliken Återblick

HÖSTENS PROGRAM 2018

Tisdag 11 december kl 18 ( Max 25 deltagare )
Nisserska teatern
Den gamla tegelbyggnaden på Tingshusgatan 2-4 (Lasarettsområdet) inrymmer bl a en populär teater. Vi guidas runt i teaterlokalerna och insuper atmosfären och får ta del av husets och teaterns historia.
Avgift 40 kr per person inklusive kaffe /te med tbh
Anmälan senast 6 december till Ulf Engquist tel/sms 070-7346363, e-mail u.engquist@gmail.com

Vill du kontakta oss så använd vår nya e-mailadress
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen mailadress

__________________________________

OBS   OBS   OBS
Föreningen har bytt bank
Från Nordea till den lokala banken Dalarnas Försäkringsbolag Bank
I samband med bytet övergår vi från plusgiro till bankgiro vid inbetalning av medlemsavgifter etc..
Nytt bankgiro-nummer är 416-7979

Till dig som är eller vill bli medlem:
Fr o m 15 augusti ska betalning av medlemsavgift ske till vårt nya bankgironummer  se ovan
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet