Program

Program 2021

Inga program eller aktiviteter kommer att äga rum under hösten/vintern 2021.

 

Höstens program 2020

Måndag 21september kl 15 (Indelning sker i mindre grupper)
Ett nytt jättelikt bostadsområde växer fram i Surbrunnshagen

Rundvandringen med invigning av Surbrunnshagen är INSTÄLLD och kommer att flyttas till våren 2021 enligt senare besked. Intresset har visat sig alltför stort för att programmet ska kunna genomföras vid nu gällande Coronarestriktioner meddelar Kopparstaden.

Även den planerade vandringen på Myranområdet är INSTÄLLD !

Tisdag 29 september kl 18.30 (Max 15 deltagare)
Kristine kyrka efter den stora renoveringen
Svenska Kyrkans fastighetsingenjör Terese Wängdahl visar och berättar.
Samling på kyrktrappan.
Anmälan senast 25 september till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.com

Onsdag 14 oktober kl 18 (Max 30 deltagare, glest placerade)
Vad händer i centrala Falun?
Lasse Westin från Centrala stadsrum informerar
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person
Anmälan senast 9 oktober till Erik Uhrbom tel/sms 073-6231847, e-mail erik.uhrbom@gmail.com

Onsdag 28 oktober kl 18 (Max 30 deltagare, glest placerade)
Faluns parker, från dåtid till nutid
Örjan Hamrin berättar om ett antal kända parkers tillkomst och historia
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person.
Anmälan senast 23 oktober till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.com

Onsdag 25 november kl 18 (Max 30 deltagare, glest placerade)
Kris och ledarskap INSTÄLLD
Biskop emeritus Thomas Söderberg blickar tillbaka
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person
Anmälan senast 20 november till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.com

Måndag 7 december kl 18 (Max 30 deltagare, glest placerade)
Dalarna i pandemitider  INSTÄLLD
Smittskyddsläkare Anders Lindblom summerar 10 månader med covid19.
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person.
Anmälan senast 3 december till Jan-Ola Nyström tel/sms 070-2477894, e-mail janolanystrom1@gmail.com

Du kan läsa om tidigare program under Återblick på menyn

Till dig som är eller vill bli medlem:
Medlemsavgiften 2019 är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
Betala till  bankgiro 416-7979 senast 31 jan 2019

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen

Vår e-postadress är
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen e-postadress