Program

Du kan läsa om tidigare program genom att klicka på fliken Återblick

_____________________________________________________

Höstens program 2017

____________________________________

Lördag den 2 september kl 14.00
Slaggsten och slagghus, unika kulturskatter
Författaren AnnMari Gunnarsson och fotograf Peter Nyblom berättar och visar bilden,
Plats: Gamla Stabergs bergsmansgård, filmsalen
Deltagaravgift 50,-/person. Ingen förhandsanmälan krävs
samarr med Vika-Hosjö hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan

___________________________________

Onsdag den 13 september kl 16.00.  I repris då alla intresserade ej fick plats i april) Max 35 deltagare
Silverhyttan mm
Falu Gruvas personal informerar om området, guidar oss och visar film i den nyrenoverade hyttan.
Plats: Samling innanför grindarna (vid Vitriolverket) vid Södra Mariegatan. Själva hyttan är belägen mellan ån och Falu vårdcentral! Deltagaravgift 40.-
Anmälan senast 8 september till Jan-Ola Nyström tel/sms 070-247 78 94, e-mail: janolanystrom@spray.se

___________________________________________

Tisdag 19 september kl 15.00 (max 30 deltagare)
Grafik på Dalarnas Museum
Falu konstgrafiska Verkstad fyller 60 år 2017 och museet visar därför en utställning med verk av 22 nutida grafiker. Museipedagog AnnaCari Jadling Olsson informerar med kopplingar till den permanenta utställningen med gamla Falugrafiker.  Deltagaravgift 40,-/person
Anmälan senast 15 september till Ulla Berglund-Brasch
tel/sms 070-295 30 44    e-mail: ulla.brasch@falubo.se

____________________________________________

Onsdag 11 oktober kl 15.00 (max 30 deltagare)
Besök i Rådhuset, Stora torget
Kommunens informationsansvarige berättar om huset och den kommunala verksamheten samt visar runt i lokalerna. Samling på torget utanför entrén
Anmälan senast 4 oktober till Erik Uhrbom tel/sms 073-623 18 47
e-mail: erik.uhrbom@gmail.com

________________________________________

Torsdag 9 november kl 19.00
Ärtor, punsch och musik
Musikafton i Dalasalen vid Dalregementet
Hemvärnets musikkår från Borlänge under ledning av Thomas Hellström underhåller med blandad repertoar. Ärtsoppa och punsch serveras från kl 18.00. Ingen föranmälan erfordras!
Genomförs i samverkan med Kungl. Dalregementets Kamratförening

_______________________________________

Onsdag den 22 november kl 18.00 (max 50 deltagare
En radioprofil kåserar
Jon Norberg berättar om sin tid vid Sveriges Radio och har sedan en musikfrågelek
Plats: Dalregementets Officersmäss. Avgift 50,-/person inkl kaffe
Anmälan senast 17 november till Anna-Britt Jenssen
tel/sms 070-624 05 37
e-mail: anna-britt.jenssen@telia.com

_____________________________________________

Onsdag 6 december kl 18.00 (max 25 deltagare)
Arkivcentrum Dalarna
Björn Fahlén botaniserar bland äldre kartor över Falun. Mycket lärorik och intressant!!
Samling vid entrén till Arkivcentrum Dlarna forskarexpedition, Stortallsvägen 4
Anmälan senast 1 december till Ulf Engquist
tel/sms 070-734 63 63,  e-mail: u.engquist@g-mail.com

______________________________________

OBS   OBS    OBS

Vill du kontakta oss så använd får nya e-mailadress
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen mailadress

__________________________________

OBS   OBS   OBS
Föreningen har bytt bank
Från Nordea till den lokala banken Dalarnas Försäkringsbolag Bank
I samband med bytet övergår vi från plusgiro till bankgiro vid inbetalning av medlemsavgifter etc..
Nytt bankgiro-nummer är 416-7979

Till dig som är eller vill bli medlem:
Fr o m 15 augusti ska betalning av medlemsavgift ske till vårt nya bankgironummer  se ovan
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet