Program

Vårens program 2020

Programmet som pdf för utskrift ==> Våren 2020

Onsdag 12 februari kl 18 (Max 70 deltagare)
Rikets skattkammare – riket, kopparen och regalskeppet Vasa
Anna Maria Forsberg och Fred Hocker, forskare på Vasamuseét, reder ut kopplingen
Plats: Falu Gruvas konferensrum Cuprum. Pris 200 kr/person inkl soppbuffé. Endast förköp på www.falugruva.se
Arrangör Falu Gruva i samverkan med Kultur och Miljö i Falun

Onsdag 11 mars kl 18 (Max 40 deltagare)
Föreningen Kultur och Miljös årsmöte
Särskild kallelse kommer att utsändas till samtliga medlemmar i februari.

Onsdag 25 mars kl 18 (Max 40 deltagare)
Faluns parker, från dåtid till nutid
Örjan Hamrin berättar om ett antal kända parkers tillkomst och historia
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person.
Anmälan senast 20 mars till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.co

Onsdag 15 april kl 18 (Max 40 deltagare)
Kriser och ledarskap
Biskop emeritus Thomas Söderberg blickar tillbaka
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person
Anmälan senast 9 april till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.co

Onsdag 6 maj kl 18 (Max 40 deltagare)
Vad händer i centrala Falun?
Lasse Westin från Centrala stadsrum informerar
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person
Anmälan senast 30 april till Erik Uhrbom tel/sms 073-6231847, e-mail erik.uhrbom@gmail.com

Onsdag 10 juni kl 18 (Max 40 deltagare)
Kristine kyrka efter den stora renoveringen
Svenska Kyrkans fastighetsingenjör Terese Wängdahl visar och berättar.
Samling på kyrktrappan.
Anmälan senast 3 juni till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.com

Lämna gärna egna förslag till höstens program 2019 på info@kulturochmiljoifalun.se

Du kan läsa om tidigare program under Återblick på menyn

Till dig som är eller vill bli medlem:
Medlemsavgiften 2019 är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
Betala till  bankgiro 416-7979 senast 31 jan 2019

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen

Vår e-postadress är
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen e-postadress