Program

Du kan läsa om tidigare program genom att klicka på fliken Återblick

Nu önskar vi alla våra medlemmar en

skön sommar

Höstens program skrivs så snart det är klart

 

_________________________________________________

OBS OBS OBS   Nedanstående program är inställt

Onsdag 13 juni kl 18.30 (max 30 deltagare)
Besök i Lennart Sands hem och ateljé i Solarvet, Rexbo
Vi besöker den berömde djur- och landskapsmålaren
Samling för samåkning på LIDL-parkeringen, Britsarvet kl 18.00
Anmälan senast till Jan-Ola Nytröm tel/sms 070-2477894,mail: janolanystrom@spray.se

__________________________________________________

 

 

OBS   OBS    OBS

Vill du kontakta oss så använd vår nya e-mailadress
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen mailadress

__________________________________

OBS   OBS   OBS
Föreningen har bytt bank
Från Nordea till den lokala banken Dalarnas Försäkringsbolag Bank
I samband med bytet övergår vi från plusgiro till bankgiro vid inbetalning av medlemsavgifter etc..
Nytt bankgiro-nummer är 416-7979

Till dig som är eller vill bli medlem:
Fr o m 15 augusti ska betalning av medlemsavgift ske till vårt nya bankgironummer  se ovan
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet