Program

Du kan läsa om tidigare program genom att klicka på fliken Återblick

_____________________________________________________

Höstens program 2017

___________________________________________

Onsdag 11 oktober kl 15.00 (max 30 deltagare)

Besök i Rådhuset, Stora torget
INSTÄLLT PGA AV PERSONALBYTE PÅ KOMMUNEN

________________________________________

Torsdag 9 november kl 19.00
Ärtor, punsch och musik
Musikafton i Dalasalen vid Dalregementet
Hemvärnets musikkår från Borlänge under ledning av Thomas Hellström underhåller med blandad repertoar. Ärtsoppa och punsch serveras från kl 18.00. Ingen föranmälan erfordras!
Genomförs i samverkan med Kungl. Dalregementets Kamratförening

_______________________________________

Onsdag den 22 november kl 18.00 (max 50 deltagare
En radioprofil kåserar
Jon Norberg berättar om sin tid vid Sveriges Radio och har sedan en musikfrågelek
Plats: Dalregementets Officersmäss. Avgift 50,-/person inkl kaffe
Anmälan senast 17 november till Anna-Britt Jenssen
tel/sms 070-624 05 37
e-mail: anna-britt.jenssen@telia.com

_____________________________________________

Onsdag 6 december kl 18.00 (max 25 deltagare)
Arkivcentrum Dalarna
Björn Fahlén botaniserar bland äldre kartor över Falun. Mycket lärorik och intressant!
Samling vid entrén till Arkivcentrum Dalarnas forskarexpedition, Stortallsvägen 4
Anmälan senast 1 december till Ulf Engquist
tel/sms 070-734 63 63,  e-mail: u.engquist@gmail.com

______________________________________

OBS   OBS    OBS

Vill du kontakta oss så använd vår nya e-mailadress
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen mailadress

__________________________________

OBS   OBS   OBS
Föreningen har bytt bank
Från Nordea till den lokala banken Dalarnas Försäkringsbolag Bank
I samband med bytet övergår vi från plusgiro till bankgiro vid inbetalning av medlemsavgifter etc..
Nytt bankgiro-nummer är 416-7979

Till dig som är eller vill bli medlem:
Fr o m 15 augusti ska betalning av medlemsavgift ske till vårt nya bankgironummer  se ovan
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet