Program

Du kan läsa om tidigare program genom att klicka på fliken Återblick

 

                       Vi önskar alla våra medlemmar

                      God Jul

                  Gott Nytt År

_____________________________________________

Vi återkommer med vårens program så snart det är klart

__________________________________________

OBS   OBS    OBS

Vill du kontakta oss så använd vår nya e-mailadress
info@kulturochmiljoifalun.se
Hit kan du också anmäla din egen mailadress

__________________________________

OBS   OBS   OBS
Föreningen har bytt bank
Från Nordea till den lokala banken Dalarnas Försäkringsbolag Bank
I samband med bytet övergår vi från plusgiro till bankgiro vid inbetalning av medlemsavgifter etc..
Nytt bankgiro-nummer är 416-7979

Till dig som är eller vill bli medlem:
Fr o m 15 augusti ska betalning av medlemsavgift ske till vårt nya bankgironummer  se ovan
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet