Några gamla bilder från svunna tider

Roland Lindberg har skickat in följande godbitar  …

Falu Stads brandstation år 1890. Den skall nu bli restaurang med ölhall. Ett lämpligt namn på ölhallen vore väl ”Törstsläckaren”
Falu Stads brandstation år 1890. Den skall nu bli restaurang med ölhall. Ett lämpligt namn på ölhallen vore väl ”Törstsläckaren”
Restaurang Kullens musikpaviljong år 1961. Tyvärr har denna Falu Stads enda musikpaviljong rivits. Ernst Rolf började sin karriär där.
Restaurang Kullens musikpaviljong år 1961. Tyvärr har denna Falu Stads enda musikpaviljong rivits. Ernst Rolf började sin karriär där.
Kungliga Norrlands dragonregementets musikkår gästar Falun år 1927
Kungliga Norrlands dragonregementets musikkår gästar Falun år 1927

Abraham Abrahamson Hulphers 1757

Roland Lindberg skriver
”Jag dristar mig att till Eder Förening sända Abraham Abrahamson Hulphers dagbok för resa igenom de under Stora Kopparbergs Höfdingedöme lydande Lähn och Dalarne år 1757. Jag har endast medtagit några sidor som berör Fahlu Stad och som kan vägleda Föreningens medlemmar i en intressant historia om Fahlu Stad och dess kopparhantering.

Utdrag ur Abraham Abrahamson Hulpers resa medföljde som en bilaga till Falu-Kuriren April 1910. Detta visar på det stora intresse som på den tiden fanns för Fahlu Stads historia.

Lägg märke till dåtidens, vad vi idag kallar sponsring, brevet till bland annat; Högvälborne friherre, herr FREDRIC FRIESENDORFF”

Läs här ===>

Falu Stads vapen

Roland Lindberg sänder två Falu Stads vapen och skriver:

Falu Vapen 1

Jag tycker att Föreningen Kultur och Miljö skall antaga detta gamla vapen som sin logotype

vapen2

Dessutom tycker jag att detta vapen är mycket vackert som borde lanseras inom föreningen

Vad tycker du?

Linnéminne 1917

Vår flitige styrelsesuppleant Roland Lindberg har skickat en plan till Linnéminne i Falu Stad 1917, en skrivelse från Dalarnas Hembygdsförbunds nämnd till STADSFULLMÄKTIGE i FALUN. Undertecknarna äro dåtidens stormän inom hembygdsforskning i Dalarna; Gustaf Ankarcrona och Karl – Erik Forslund, detta borgar för högsta seriositet av ärendet.
Vi får även i denna skrift veta att tomtpriset i Falu Stad var 4,50 kronor per kvadratmeter medan staden hembjudits 2,70 kr per kvadratmeter . Intressanta förslag från år 1917.

Läs här ===>

Arkeologiska utgrävningar m.m

Roland Lindberg bidrar med mera material, den här gången en artikel ur Falu Kuriren och dess Falu Marknadsblad onsdag 27 augusti 1986. På slutet finns en skrivningen angående Trotzgården och Tiskens försköning 1917 som kan vara intressant. Vid Trotzgården fanns även en trädgård med äppelträd varvid ett speciellt träd kallat för Trotzäpple.

Om E.J.Lindberg i Falu Kurirens Marknadsblad  den 27 augusti 1986
Om E.J.Lindberg i Falu Kurirens Marknadsblad den 27 augusti 1986

Några gamla bilder och brev

Roland Lindberg har skickat några gamla bilder och klipp från Falun som kan vara av intresse för våra läsare. (Klicka på bilderna för att förstora)

Den som vill läsa mer om Trotzgården kan följa denna länk
Trotzgården

På bilderna nedan finns

  • Ett intressant vykort över gruvan med 2 dagschakt.
  • Disponent E.J. Ljungbergs Villa Bergalid 1905 -1906.
  • Kortet med den lille välartade Gossen är Rolands fader Erik Lindberg 1911,utanför Villa Bergalid. Rolands farfar, trädgårdsmästare E.J.Lindberg, var anställd hos Disp. E.J.Ljungberg 1904-1917
  • Brev från E.J.Ljungberg ställt till Bergalids trädgårdsmästare E.J.Lindberg, med instruktioner angående växters plantering å Bergalid.
    Brevet är skrivet från SENDIG EDENHOTEL i WIESBADEN den 2 maj 1914 och visar disponentens stora pomologiska intresse.

Det kanske är av intresse att veta hur stor yta Villa Bergalid bestod av. Trädgårdsmästare E.J.Lindberg förtäljer i brev följande;
Bergalid, så var namnet på den trädgård jag skulle sköta om. Den var belägen inom Falu Stad, mellan Linnévägen – Svärdsjögatan-Manhem och Norra Kyrkbacken.
Dessutom var det 19 tunnland skogsmark med läge Svärdsjögatan – Stadsparken och Kungliga Dalregementet.

————————————————————————–

Nedan finns ett färglagt foto från 1906 över Falu Gruva och stad från väster

Falu Grufva 1906
Falu Grufva 1906

Falu Stad firar 300 år med konungamiddag år 1941

Roland Lindberg har bidragit med mer material, den här gången från stadens 300-årsjubileum år 1941, då Kronprinsparet deltog.

Nedan finner man en förteckning över inbjudna gäster med namn och titlar och deras bordsplaceringar.   Middagen avnjöts i Bergslagssalongerna och festligheterna avslutades vid Falu Gruva. Tilldragelsen ägde rum under krigstid och middagen betalades med två brödkuponger!

Klicka på bilderna för att förstora och läsa

 

 

C:a 260 gäster hade bjudits in. Titlarna var viktiga och fruarna gömdes i regel bakom sina män. Fru Grosshandlare Erik Nordkvist o.s.v….

Falu Stad 300 år
Borsplacering

Säkerligen en minnesvärd fest!