ÅÅÅ !!!

Busstrafiken försvinner på Östra Hamngatan vilket skapar utrymme för att göra området attraktivare eftersom gatan då kommer att bli mycket smalare.
Kommunens innevånare har uppmanats att komma med idéer och förslag. Området gäller Klabbron-Falubron, Hälsingtorget och delar av Falugatan
Här kan du läsa om föreningens förslag.

pdf

Moriska gården, Grand hotell

Många, framför allt äldre, falubor undrar vad som ska hända med den vackra ljusgården på Grand Hotell i Falun, den så kallade Moriska gården. Lokalen används sedan lång tid tillbaka endast sporadiskt och förfaller så sakteliga på grund av bristande underhåll och skötsel. Skador har dessutom kunnat skönjas på Jerk Werkmästers storslagna väggmålningar.

För att få klarhet i saken har föreningen kontaktat hotelloperatören First Hotel Grand i Falun.

Hotelldirektören meddelar att First Hotel hyr lokalerna av ägarkoncernens fastighetsbolag Host för att driva hotellverksamheten. Fastighetsbolaget, som agerar ägare av huset, samarbetar nu med Länsstyrelsen Dalarna för att utarbeta en plan för att pietetsfullt renovera och iståndsätta den gamla dans- och festlokalen.

Sådan renovering har relativt nyligen genomförts i festlokalerna en trappa upp i huset, påpekar han.

Det är emellertid osäkert när en renovering av Moriska gården kan komma till stånd. Först måste ett av Länsstyrelsen godkänt förslag föreligga och sedan ska projektering och upphandling genomföras och sist, men inte minst, måste renoveringskostnaden vara ekonomiskt acceptabel både för fastighetsägaren och operatören.

Sannolikt kommer det att dröja 3 – 5 år innan en renovering är genomförd.

Telefonkiosken på plats den 11 juli 2013

Kioskens öde började i november 2010 då Falu kommun ej längre ville bekosta driften av kiosken.
Förslag från föreningen framhöll att kiosken borde kvarstå i sin prakt och nyttjas för exempelvis information. Pressen uppmärksammade detta i såväl tidningar som TV. Kommunen ändrade sig då och beslöt sig för att behålla kiosken. Ett halvår senare, våren

Leveransen är klar!
Leveransen är klar!

2011, var den plötsligt borta. Skrotad!
Efter föreningens sökande av lämpligt renoveringsobjekt hittades en kiosk i Stockholm varvid Vår förenings styrelse beslutade att införskaffa kiosken för att pryda Hälsingtorget.

Hösten 2012 transporterades kiosken från Stockholm till Lugnetgymnasiet i Falun av ordföranden och sekreteraren.
Falu Kommun stod för kostnaden av förvärvet. (20 000 kr).

Kiosken äntligen på plats
Kiosken äntligen på plats

Renoveringsarbetet med målning har genomförts av elever vid Lugnetgymnasiets måleriutbildning under ledning av Peter Norell. Nya dörrar har tillverkats av Hans Nyström. Snickeriarbeten har också gjorts av Göran Mattson.
Erfordeliga smidesarbeten har utförts av Bob Thunell.
Monteringsarbeten och efterarbeten av ordf och sekreteraren.
Transporter, diverse materiel har bekostats av föreningen.

Efter diskussion med Trafik och Fritid kom även byggnadslov till stånd.

Torsdagen den 11 juli kl 0730, en underbar sommarmorgon, levererade ordföranden kiosken till Hälsingtorget där NCC en timme senare hade fått kiosken på plats. Media var på plats

Händelsen uppmårksammades av media
Händelsen uppmårksammades av media

även denna gång!

Under sensommaren kommer en officiell invigning av enkel form att ske.
I kiosken kommer finnas information om Hälsingtorget och om evenemang av olika slag i stadskärnan.

Kiosken ägs av kommunen och förvaltas av kulturnämnden.

Ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat vår förening i detta ärende!

Jan-Ola Nyström
Ordf

Röda salubodar på Stora Torget

2011 väcktes idén om salubodar på Stora Torget. Torget är ju för det mesta en stor och öde plats. Detta är en uppfattning som delas av många kommuninnevånare. Och för att få lite liv i ett allt mer utarmat centrum kom idén med permanenta bodar upp. Dessa skulle kunna hyras för en billig penning under t.ex fredagar och lördagar av föreningar, skolklasser, hantverkare mm. mm.

Den 10 april 2011 skickade vi denna skrivelse till Falu kommun.


Många kontakter togs under 2012 i ärendet men inga besked kunde lämnas från kommunens sida. Detta var ju något helt nytt.

Ytterligare påtryckningar under 2013 resulterade i denna skrivelse


Den 13 juni kom så kommunens slutliga besked.


Vi tycker fortfarande att idén är god och hoppas att kommunen i framtiden skall kunna anamma vår idé

Planteringen i Kronbergs minne

kronberg
Snöklockan

Kronbergs Minne är en liten vacker park, belägen centralt i Falun. Den var ursprungligen prostgårdens kål- och kryddgård som senare inköptes av Maria Kronberg och donerades till staden som park och lekplats för barn. I parken finns en statyett som kallas Snöklockan.

 

Vi fick en propå från en av våra medlemmar att parken inte är omskött.

Vi skrev till kommunen och påtalade bland annat att vattenspegeln runt Snöklockan försvunnit.

Svaret från kommunen kan ni läsa härBetr vanskötsel i Gruvrondellen och gula bågarna i Scandiarondellen som inte lyser längre.

Efter påtalan från oss kom svaret via mail från kommunen 3 april 2013.

”Den sedan länge planerade förändringen vad gäller Gruvrondellen kommer inte att genomföras i år heller enl Trafik- och fritidsnämndens budgetbeslut.
Vad gäller belysningen i Scandiarondellen så har den ett allvarligt elfel som försvårar åtgärd för fortsatt funktion. Tråkigt men vi fortsätter att kolla vidare i frågan med förhoppningen att det kommer att lösas.”

Vi har numera noterat att man har börjar klippa gräset i Gruvrondellen, tack och lov