Musikafton i Dalasalen

1103
Här blåser man
för välljud!

Den årligen återkommande kvällskonserten i Dalasalen samlade 150 personer som före konserten erbjöds ärtsoppa.
Under ledning av Tomas Hellström framförde Hemvärnets musikkår Borlänge välljudande musik från en mycket blandad repertoar. Naturligtvis framfördes många marscher till publikens glädje. Musikkåren bestod denna kväll av 45 musiker, och med en allt lägre medelålder!
Dessa musikaftnar i höstmörkret med hemvärnsmusikkårer på estraden, och som genomförts sedan 1981 kunde denna kväll fira ett 30-årsjubileum och Jan-Ola har under alla år varit sammanhållande.
Samarrangören, Kunglig Dalregementets Kamratförening som bildades 1936 firar i år 75 år.
Publiken tackade med varma applåder och dirigenten tackades med blommor.

På gång i Falun- aktuella byggnadsprojekt

Stadsarkitekten Per Grundström
Stadsarkitekten
Per Grundström

Per Grundström,stadsarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret i Falu kommun berättade om aktuella och planerade byggnadsprojekt. De största pågående projekten är

 • Tillbyggnanden av lasarettet. (Mer om detta finns under fliken Gräver i Falun)
 • Återuppbyggnaden av Egnellska huset, som kommer att slutföras inom kort

Bostäder Glädjande nog är inflyttningen till Falun stor och därmed behovet av nya bostäder. Målet för nyproduktion inom kommunen är c:a 50 lägenheter och 50-60 villor per år. Aktuella projekt är Galgberget där Skanska bygger bostadsrätter med konceptet ”Boklok” och där Kopparstaden bygger c:a 40 lägenheter.

Dessutom bygger det privata företaget Gruvstaden parhus och villor. I nästa etapp kommer Lilla Källviken att bebyggas med bostäder inom 3 – 5 år.
Vidare bygger Kopparstaden fyra sjuvåningshus vid Norra järnvägsgatan.

Högskolebiblioteket
Högskolebiblioteket

Handel Utbyggnad av ett nytt handelscentrum för sällanköpsvaror har påbörjats mellan regementsområdet och ICA Maxi. Det beräknas vara klart om ett år. Bland annat kommer Granngården, ÖB, Jysk och Rusta att öppna där.

Lugnet Inom en nära framtid planerar Elsborgskyrkan (fd Lugnetgymnasiet) att bygga en samlingslokal med c:a 500 sittplatser som kan användas både för sakrala och profana ändamål.

Högskoleområdet Här planeras ett högskolebibliotek. En arkitekttävling har utlysts. Ett av förslagen syns på bilden till höger. Det har än så länge ganska diffusa former.

Kvarteren Västra Falun och Teatern (fd OK-macken längs Gruvgatan)Kommer förmodligen att bebyggas med bostäder genom Kopparstaden och HSB.
I samband med detta kan även Gruvgatan komma att förändras och snyggas till med planteringar.

Nytt resecentrum
Nytt resecentrum

Slutligen diskuterades ett förslag till nytt Resecentrum. Motivet för att bygga ett sådant är att vardagsresandet med allmänna kommunikationer skall stimuleras. Järnvägsstationen har hamnat i periferin och är avskuren från Centrum av Korsnäsvägen och järnvägen. Detaljplanerna för genomförande och finansiering är ännu inte fastlagda. Eventuellt kommer en projektlokal att upprättas där allmännheten kan ta del av projektets utveckling.

En stor grupp hade samlats för att ta del av den intressanta föredragningen. Den ledde till en livlig debatt och Per Grundström besvarade många frågor från intresserade åhörare.

Mötet avslutades med kaffe och kanelbulle i den trivsamma miljön.

 

Årsmöte

Cirka 35 personer hade mött upp för en trevlig kväll. Vi fick vi uppleva en härlig kvartett från Musikkonservatoriet. Kvartetten bestod av Ylva-sång, Linus-trummor, Gustav-gitarr och ännu en Linus på kontrabas. Det som framfördes var gamla godingar och nya godingar i en harmonisk blandning, allt framfört på ett proffsigt sätt. En fantastisk kvartett som jag hoppas fler kan få njuta av. Det gav mersmak.

Kvartetten från musikkonservatoriet
Kvartetten från musikkonservatoriet

Årsmötet började och det gick enligt planerna. Styrelsen kvarstår utan ändringar och är väl sammansvetsad. Du hittar styrelsens sammansättning under fliken /styrelse/. även revisorer och valberedning behöll sina platser.

Under punkten övriga frågor ville en av våra medlemmar slå ett slag för Kålgården. Där har man nu rustat upp och gjort ett fantastiskt promenadstråk runt sjön. Träd har planterats och och blommar har satts. Många aktiviteter förekommer såsom boule, minigolf mm. En verklig pärla enligt sagesmannen.

Lycklig lotterivinnare
Lycklig lotterivinnare

Ordförande passade också på att informera om föreningens planer på att bearbeta kommunen angående små röda permanenta “marknadsstånd” på St torget. Tanken är att dessa skall gå att hyra för en billig penning för alla som har rent mjöl i påsen. T.ex. föreningar, hantverkare, skolklasser mm mm. Detta för att få lite liv och rörelse på torget.
Efter mötet blev det ytterligare skön sång och mjuk, rytmisk musik av kvartetten från Musikkonservatoriet. Samtidigt serverades delikata smörgåsar komponerade och gjorda av delar från vår styrelse. Efter smörgås och dryck bröts taffeln och kaffe med dopp serverades. Nu var det fritt fram att sprida sig i de vackra salongerna Den efterlängtade lottdragningen tog sin början och fyra vinster fanns att tillgå. Dessa var skänkta av Dalarnas museum samt Staffan Nilsson. Vi tackar våra sponsorer. Folk började så småningom att långsamt och motvilligt troppa av hemåt efter en trevlig kväll tillsammans med likasinnade. Vad händer härnäst? Se under fliken /program/

Christoffer Polhem, teknikern och människan.

Fil dr Michael Lindgren i talarstolen
Fil dr Michael Lindgren
i talarstolen

Med mycket humor och stort kunnande berättade fil.dr. Michael Lindgren för en stor skara åhörare om Christoffer Polhem. Det är i år 350 år sedan P föddes. Ett jubileum som uppmärksammas över hela Sverige.

P föddes på Gotland, blev faderlös vid 9 års ålder och flyttade då till en släkting i Stockholm. Sin första anställning fick han 12 år gammal hos riksrådinnan Margareta Wallenstedt i Vanstad, Stockholm där han blev inspektor vid 17 års ålder. Han visade tidigt intresse för mekanik och konstruerade till exempel en automatisk stekvändare (se bild).

Jubilaren själv i talarstolen
Jubilaren själv
i talarstolen

Trots att han inte var adlig fick han, tack vare sin begåvning, inträde vid Uppsala Universitet vid 25 års ålder. Villkoret var att han skulle laga klockan i domkyrkan. Det fixade han med bravur, trots att det var ett komplicerat astronomiskt verk. Polhems rykte växte och han fick ett uppdrag av Fabian Wrede att bygga gruvmaskiner för att sovra i rasmassorna i Falu Gruva efter det stora raset. Han byggde en modell som han förevisade för Carl XI. Han förklarades därefter vara ett tekniskt geni och beviljades livstids pension på 400 daler silvermynt.

Polhems stekvändare
Polhems stekvändare

Polhems avancerade tekniska maskiner slog omgivningen med häpnad. Han blev konstmästare i Falun och startade en skola för teknisk utbildning år 1697. Polhems tekniska alfabet lade grunden både för Chalmers och KTH.

År 1699 startade han Stjärnsunds bruk. Han började med att bygga en unik damm av trä för vattenkraften. Tsar Peter den Store skickade en spion till Stjärnsund och konstruktionen fick många efterföljare i Ryssland. I Stjärnsund tillverkade han kugghjul till klockor, lås, tallrikar, kompletta ur med mera, allt med en avancerad automatiserad teknik.
Det gick dock inte så bra med försäljningen. Man måste komma ihåg att tiderna var hårda. Nöd, fattigdom och krig plågade allmänheten. Dessutom fanns ett skråväsen som motarbetade all utveckling. Vidare förekom industrispionage, många av hans ideer blev stulna. Patentskydd var ett okänt begrepp.
Polhem blev dock rik på sina maskiner. När krafterna började tryta köpte han en herrgård på Hornsgatan i Stockholm, men någon vila blev det inte. Han ägnade sin tid åt att konstruera Slussen, ett arbete som efter hans död fullföljdes av sonen Gabriel.
P dog 1751 och begravdes i Maria kyrka.

0413-5
Polhemslåset
fortfarande aktuellt

P var ett stort geni. Hans uppfinningar och konstruktioner lever fortfarande kvar. Till exempel fungerar hans sinnrika lås ännu idag enligt samma principer.

Michael Lindgren är bäst i världen på Christoffer Polhem! Han kan till och med tolka P:s slarviga handstil på Gotlandsdialekt från 1700-talet. Han kan dessutom locka till skratt och har en lättsam framtoning av ett ganska tekniskt komplicerat ämne.

Falu Energi och Vatten

Vd Bengt Gustavsson informerar om verksamheten
Vd Bengt Gustavsson informerar om verksamheten

El, värme och vatten och sophämtning är något vi tar för givet.
Den 30 mars fick vi veta mer om hur det fungerar.Vd Bengt Gustavsson berättade om verksamheten vid Falu Energi och Vatten, kommunens största bolag med en omsättningen på 630 mkr per år.

Den viktigaste ocm mest vinstgivande verksamhetsgrenen är produktion av elektricitet. Värmeverket använder enbart biobränslen, c:a 1 bil per timme dygnet runt. c:a 30 % av energin blir elektricitet och resten överskottsvärme som distribueras i kommunens fjärrvärmenät. Bolaget försörjer c:a 20 000 bostäder med el och c:a 12 500 med fjärrvärme. Dessutom produceras kyla ur spillvärmen i första hand till butiks- och kontorslokaler sommartid.

Vi fick också veta att sophanteringen har utvecklats och förbättrats. 42 000 ton sopor hanteras under ett år. Hela 98 % av volymen återvinns och lämnar ett överskott på c:a 10 milj kronor.

Vidare ansvarar bolaget för kommunens vattenförsörjning. Det går åt 4,5 milj kubikmeter vilket motsvarar volymen av Stora Stöten! år 2014 skall kommunen överge ytvattentäkten från Rogsjön och i stället hämta vatten från Lennheden.

Efter en fikapaus blev vi guidade runt i anläggningen av Mazdak Haghanipour och Johan Anell.
Hela gruppen var mäkta imponerad av anläggningens storlek och att den är så välskött och ren. Detta är något som alla kommuninnevånare kan känna stolthet över! Vi kom inte därifrån förrän klockan närmade sig 22.00, förundrade och kunnigare.

Vi tackar Falu Energi och Vatten för den intressanta informationen.

Föreläsning på Dalarnas Museum ”Nya rön om gammal gruva”

0323
Sven Olsson i talarstolen

Sven Olsson berättade om sin nya bok som rätt och slätt heter Falu Gruva. Att det finns ett stort intresse för vår historia i allmänhet och gruvan i synnerhet framgick tydligt av antalet åhörare. Hörsalen var nästan full.

Sven har den senaste tiden ägnat sig uteslutande åt att försöka täppa till alla luckor runt gruvans histora. Slå hål på gamla sanningar som t.ex….. samt att få med vad som har hänt den senaste tiden. Huvudrubrikerna i boken är

 • Falu gruvas äldsta historia
 • Gruvans folk
 • Gruvans teknologi
 • Falu gruvas sista tiden

Att Sven kan sin historia förstår vi alla och han vill så gärna dela med sig av sina kunskaper.
Boken är rikt illustrerad och fotograf är en ung man vid namn Sebastian som Sven öste lovord över. Tiden flyger fram och snart måste vi sluta för nu går larmet. Ingen tid för frågor men boken är ju snart ute

Studiebesök på Arkivcentrum

Vi var 23 stycken som guidades av Ingrid Neil i fräscha lokaler, forskar-samt föreläsningssal, innan vi kom in i arkivet. Alla dessa pärmar från golv till tak med handlingar från bl a Stora Ensos arkiv med a 18.000 hyllmeter, ca 50.000 kartor/ ritningar samt ca 100 filmtitlar från år 1347 tiill nutid. De äldsta handlingarna rör Falu gruva och dess sidoverksamheter. Här finns järngruve- och järnbruksarkiv, sågverkshantering, flottning, massa- och papperstillverkning, skogskötsel, kraftproduktion, bostäder, utbildning, sjukvård mm.

Det historika arkivet ägs av Riksarkivet som deponerar det hos Arkivcentrum. Förutom Falu kommuns handlingar innehåller arkivet material från Falu stad, kommunerna Kopparberg, Aspeboda, Vika Svärdsjö, Sundborn, Bjursås och Enviken. Därutöver finns ett mindre antal enskilda arkiv. Tillsammans utför det ca 3.500 hyllmeter. Faluns äldsta handlingar, magistrat och rådhusrätt (1608-1963) samt Falu högre allmänna läroverk (1643-1963) förvaras i Uppsala landsarkiv. 500 hyllmeter med tyngdpunkt på historia, främst näringslivs-och teknikhistoria.Vidare Dalarnas folkrörelsearkiv, foton, fanor och föremål från drygt 3.700 föreningar samt ett 70-tal personarkiv.

I referensbibliotektet finns minnesskrifter, jubileumsböcker, biografier, ideologisk litteratur, folkrörelsesångböcker,avhandlingar och betygsuppsaters samt lokalhistoriska skrifter. Arkivcentrum i Dalarna är en ekonomisk förening som bildades 2006 på initiativ av Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Landstinget Dalarna, Falu kommun, Stiftelsen Kopparberget, Dalarnas folkrörelsearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala och Stora Enso AB.

 • Startade den 1 januari 2007.
 • öppet för alla
 • öppettider vardagar 9.00-16.00
 • Adress Stortallsvägen 4, (Tallenområdet vid riksväg 50)
 • www.arkivcentrumdalarna.se

Att det var ett omtyckt studiebesök bevisades genom att besökarna dröjde sig kvar i lokalen och hade många frågor.

Ann-Charlotte Dahlberg

Dalarnas Försäkringsbolag. Visning av konstsamlingen

Olja av Zorn

I isande kyla och bitande vind stod vi tätt sammanpackade och förväntansfulla utanför utanför Dalarnas Försäkringsbolags (DFB) huvudentre. Vi sökte värme och skydd av varandra. Då dök en ”barmhärtig samarit” upp och manade oss att följa henne. Vi skulle begagna oss av sidoentrén.

 

 

Vd Anders Stigers vid akvarell av Zorn
Vd Anders Stigers vid akvarell av Zorn

Väl inne i värmen möttes vi av ytterligare värme i form av Anders Stigers, vd på DFB, som hälsade oss välkomna. Vi var där för att se konst och konst fick vi se. DFB:s konstsamling fick sin början 1972 då dåvarande vd:n Karl-Erik Liljegren hade en stund över innan tåget skulle gå från Stockholm till Falun. Han besökte då en konsthandel och såg en Zorn som var till salu. Detta måste vara ödesbestämt. Nog skulle väl Zorn hem till Dalarna och inte hamna utomlands eller så. Tanke och handling blev nu samma sak. Två målningar inköptes. En Zorn och en Arborelius. Båda till priset av ca 130.000,- De flesta konstverken inköptes under 1970-talet.

 

 

Ibland blev det trångt i gångarna när alla ville se
Ibland blev det trångt i gångarna när alla ville se

Nuvarande samling består av ca 50 konstverk, främst av Zorn och Carl Larsson men även andra konstnärer är naturligtvis representerade. Där finns bl a en osignerad Bruno Liljefors. Vi fick reda på att Bruno aldrig signerade sina tavlor förrän köpet var klart och tyvärr hade han gått bort strax innan detta köp gjordes. Men dess äkthet är styrkt på annat vis. Vi gjorde en rundvandring och fick samtidigt en presentation av Anders som vi förstod brann för ”saken” – att rädda, i första hand dalakonst, till Dalarna. Det bjöds på kaffe och kaka i salongerna och därefter var det fritt fram att åter gå igenom på egen hand och studera härligheten. Ja nog var detta besök värt att frysa en stund för.

Vi tackar DFB och Anders Stigers som så generöst delade med sig av sin konst. Studiebesöket var maximerat till 30 personer så alla som ville vara med fick dessvärre inte plats.

Dalasalen, ärter och punsch

Tomas Hellström framför Hemvärnets musikkår
Tomas Hellström framför Hemvärnets musikkår
Kungl.Dalregementets Kamratförening har sedan slutet av 1970-talet arrangerat musikaftnar med olika kårer och solister, och sedan ett antal år har detta varit ett samarrangemang med Kultur och Miljö. “ärter, punsch och kvällskonsert” i Dalasalen samlade 150 besökare.

Hemvärnets musikkår Borlänge under ledning av Tomas Hellström bjöd på en konsert med blandat innehåll från spelningar och konserter de genomfört under året. Den stora kåren, ett 40-tal musiker, har haft en mycket god rekryteringvarför alla åldrar representeras. Marscher, musicals, psalmer och populärmusik – allt fanns på programmet.

En mycket nöjd publik (fler än förra året) lämnade Dalasalen efter ärtsoppa, kaffe och musikunderhållning.

Dalarnas Museum, Senaste nytt om Fet-Mats

Prof. Bo G Jansson och Anna Hagland från Dalarnas Museum
Prof. Bo G Jansson och Anna Hagland från Dalarnas Museum
Alla torde vi väl känna till historien om Fet-Mats Israelsson, gruvdrängen som omkom i Falu Gruva, konserverades av vitriolvatten och återfanns 40 år efter sin död år 1719.

Professor Bo G Jansson har fördjupat sig i ämnet och presenterade nya rön vid en medryckande och intressant föreläsning, som anordnats i samarbete med Dalarnas Museum. Fenomenet Fet-Mats väckte stor internationell uppmärksamhet redan på 1700-talet och vetenskapliga avhandlingar författades bland annat på latin. Den svenska förlagan har nyligen återfunnits och den har tillfört nya kunskaper. I samband med att Falun blev ett världsarv har Fet-Mats öde fått en renässans. Googlar man på Fet-Mats så får man många träffar! Bland annat finns en nyutkommen bok ”Strindberg och stjärnan” av Jan Vallentin, som behandlar temat om tiden och åldrandet.

Professor Jansson fick en varm applåd och tackades av Anna Hagland från
Dalarnas Museum och Jan-Ola Nyström från föreningen Kultur och Miljö.